WWF – Verdensnaturfonden

WWF, bedre kendt som verdensnaturfonden er med sine 5 millioner medlemmer på verdensplan, en kæmpe hjælpeorganisation som er uafhængig af statslige organer. WWF blev stiftet i 1961 af Sir Julian Huxley. Dette skete efter den britiske biolog året før havde foretaget en rejse til Østafrika, hvor han her kunne se hvor meget natur der var blevet ødelagt og frygtede for ikke bare regnskoven i Afrika, men al natur i verdens fremtid.

Huxley begyndte, da han kom hjem fra sin rejse, at skrive artikler om den ødelæggelse han havde set og fandt hurtigt ud af, at der var mange som gerne ville støtte hans sag. General sekretæren i UNESCO, Victor Stolan foreslog at de skulle prøve at samle penge ind, som så skulle finansiere arbejdet for at frede regnskoven, dette førte til et tæt samarbejde mellem UNESCO og the World Conservation Union som stadig holder i dag.

Blandt verdensnaturfondens helt store kampagner kan nævnes forbuddet mod elfenbenshandel, som trådte i kraft i starten af 90-erne. Indtil da havde det været lovligt at jage elefanter pga. deres stødtænder og man mente, at hvis ikke forbuddet blev lavet ville elefanterne blive udryddet indenfor få årtier. I den forbindelse kan også nævnes fredningen af næsehorn. I 1895 var der omkring 20 hvide næsehorn tilbage i Sydafrika, men takket være verdensnaturfondens indsats kan der i dag tælles omkring 17.000. Også de sorte næsehorn har oplevet en øget population, fra 2500 til 4000.

I Danmark har verdensnaturfonden især fokuseret på fiskeri. I begyndelsen af forrige årti var Østersø-torsk bestanden helt i bund, fordi fiskerne blev ved med at fange torsken. Dette gjorde men selvom man vidste hvor lille en bestand der var tilbage. Efter forbuddet af fiskeri af denne art er bestanddelen af torsk fra Østersøen ved at komme tilbage, og som det ser ud lige nu, så vil bestanden af torsk i Østersøen stabiliseres i fremtiden.

Derfor var WWF også med i et samarbejde om at lave et miljømærke på fisk. Dette kunne informere forbrugerne om at de fisk de købte, var lovligt fangede og under acceptable forhold. Miljømærket, MSC på fisk er altså et kvalitetsmærke, så den bevidste forbruger kunne vælge på samme måde indenfor fisk som man kan vælge f.eks. økologi når man køber æg, eller Svanemærket når man køber vaskemiddel.

Verdensnaturfondens mål er enkelt. De ønsker at redde den originale natur og bevare den verden vi kender i dag, så fremtidige generationer også kan nyde den lokale natur, spise de fisk vi kan spise i dag og opleve regnskoven.

Man skulle måske tro at disse ting selvfølgelig vil eksistere i fremtiden, men som sir Huxley indså i 1960 er vi nødt til at værne om naturen og passe på den, hvis vi vil have at den skal overleve. Du kan støtte WWF og hjælpe naturens overlevelse, så dine børnebørn også kan nyde en gåtur i skønne omgivelser.