WSPA

WSPA er en forkortelse for World Society for the Protection of Animals, som i bund og grund er verdensorganisationen for dyrs beskyttelse.

WSPA agerer i 70 % af verdens lande og har aktivt gjort en indsats i 29 år for at forbedre dyrs levevilkår i hele verden. WSPA er i høj grad kendt for sine kampagner gennem årene, heraf kan bl.a. nævnes en kampagne der blev startet i 1992 omhandlende vanrøgt af bjørne, primært i Pakistan, men også i andre lande.

Bjørnene levede under urimeligt ringe forhold og blev i deres træning til at blive enten dansebjørne eller bjørne anvendt i kamp, pisket, stukket og slået for at få dem til at gøre som ønsket. Med årene har WSPA gennem information, politisk aktion og støtte fra de mange medlemmer af organisationen, stort set fået sat en stopper for den vanrøgt af bjørne som tidligere har fundet sted. En stor del af arbejdet for WSPA ligger i at få lovændringer igennem i udviklingslande, som gør det ulovligt at mishandle dyr.

I de fleste udviklingslande har de nemlig slet ingen dyrevelfærdspolitik. En anden grundsten i dyrevelfærd er information og debat. Ligeledes skal der informeres om dyrene f.eks. om hvordan skal de behandles, hvad skal de have at spise og hvordan man i det hele taget passer godt på sine dyr. En af årsagerne til mishandling skyldes i mange udviklingslande også uvidenhed. Lokalbefolkningen ved simpelthen ikke hvordan de skal passe godt på deres dyr og her kommer information om dyrevelfærd alle til gode. Dyrene får det ikke kun bedre, men dyr der er sundere og bliver behandlet godt, kan i en landbrugssammenhæng også give et større udbytte af det kød, mælk og/eller arbejdskraft som husdyrene skal producere.

WSPA arbejder derfor også sammen med nødhjælpsorganisationer, hvor de sammen er med til at finde løsninger på verdens katastrofer. Det er ikke kun, når der er et land der er udsat, men også når landet skal bruge hjælp til at fungere i dagligdagen.

Syge dyr kan også være en kilde til at mennesker bliver syge. Dette har vi set utallige eksempler på f.eks. SARS som sandsynligvis stammer fra fugle. I de farme de kinesiske landmænd opdrættede kyllingerne, stod fuglene så tæt at de blev syge og fordi de arbejdende boede op og ned af de syge dyr, blev sygdommene overført til mennesker. Alt dette ville have været undgået hvis der havde været mere fokus på dyrevelfærd og renlighed.

WSPA gør som organisation en stor indsats for ikke bare at forbedre dyrevelfærd, men gennem dyrevelfærd også at forbedre forholdende for alt hvad der har en berøringsflade til dyrevelfærd dvs. fødevareindustrien, pelsindustrien, fiskeri og landbrug.

Støt WSPA her.