SOS Børnebyerne

Nødhjælpsorganisationen SOS Børnebyerne blev stiftet i 1949, kun fire år efter krigen. SOS Børnebyerne blev stiftet af den østrigske medicinstuderende, Herman Gmeine. På daværende tidspunkt var Europa og særligt de lande hvor 2. verdenskrig havde udspillet sig, hårdt medtaget og især dem der i forvejen ikke havde haft meget at leve for før krigen, var efter krigen værre stillet end nogensinde.

Dette gik i høj grad ud over børnene, specielt i Østrig, Tjekkiet, Italien, Tyskland og Frankrig. Gmeine var kun i 20-erne da han sammen med en gruppe venner stiftede SOS Børnebyerne. Tanken var og er stadig den dag i dag at SOS-børnebyerne skal være for børn som er forældreløse, fattige, syge eller handicappede. Byerne består af en række hjem, hvert hjem med en uddannet mor som hver har otte til ti børn at tage sig af. Børnene kommer så vidt muligt i skole, får mad, faste rammer og tryghed i form af familie lignende husholdninger.

SOS Børnebyerne agerer i dag i 132 lande og har hjulpet omkring 1 million mennesker. Med visionen om at en sund og stærk familie bør være rammen for enhver barndom, støtter SOS Børnebyerne også de familier som ikke har midler nok til at bespise og uddanne deres børn. Enhver kan på SOS Børnebyernes hjemmeside vælge hvordan deres donation skal bruges og om man vil støtte et bestemt barn eller en landsby, og endda i hvilken verdensdel pengene skal bruges.

SOS Børnebyerne

Der er også mulighed for at blive fadder for et bestemt barn, hvor man så har kontakt til netop det barn man støtter økonomisk. Som fadder får du tilsendt SOS Børnebyernes nyhedsbrev fire gange årligt, en omfattende indsigt i hvad pengene går til og løbende information om det barn du støtter, nødhjælpen bliver altså mere personlig end hvis man giver et bidrag.

På mange måder har SOS Børnebyerne været et forbillede for nyere organisationer. Bl.a. har organisationen fået fredsprisen, og de metoder som bliver taget i brug for at hjælpe de udsatte børn, er i rigt omfang blevet brugt som model for videreudvikling af andre organisationer. F.eks. tanken bag lån til fattige familier, hvor det også her er moderen der administrerer familiens penge og hvor der i stedet for udelukkende økonomisk understøttelse også er tale om bygning af skoler, dagplejer og sygehuse.

Det kan hurtigt slås fast at folkene bag SOS Børnebyerne gør et fantastisk stykke arbejde som er til gavn for børn og deres forældre over hele verden. Pt. er der flest børnebyer i Indien, hele 50 af slagsen og det ser kun ud til at der i fremtiden vil blive endnu flere SOS børnebyer som kan give fortabte børn et hjem.

Hjælp et forældreløst barn – Klik her