Plan Danmark

Plan er en verdensomspændende fadder organisation. Plan blev grundlagt i 1937 af den britiske journalist John Langdon-Davies for at komme de børn til hjælp, som led under følgerne af den spanske borgerkrig.

Siden John Langdon-Davies pådrog sig fadderskabet for en lille dreng, der sad på gaden med et skilt om halsen, arbejdede Langdon-Davies for at stable en organisation på benene som ikke bare skulle hjælpe børn og lokalsamfund i akut nød, men også de familier og samfund som havde fundamentale problemer, der hindrede dem i vækst.

I dag er Plan International en af de største nødhjælpsorganisationer i verden og er med til at træffe vigtige beslutninger i FN og EU. Plan International arbejder i 66 lande, har 1 million planfaddere tilknyttet og administrerer omkring 3 milliarder kroner hvert år. Du kan let blive planfadder ved at tilmelde dig. Som fadder bliver man tilknyttet et bestemt barn, som man har kontakt med jævnligt, man får tilsendt billeder og breve om hvordan barnet klarer sig og barnet får også information om den enkelte donor.

Langdon-Davies ide med denne form for fadder skab var netop også at vise de udsatte børn, at der er folk i verden der vil hjælpe dem og at de gennem plan organisationen ikke bare får sig en sponsor, men også en ven. Plan har otte visions punkter som de fokuserer på i deres arbejde og som også danner ramme for deres fremtidige mål, visionerne lyder som følgende:

  • Udrydde ekstrem fattigdom og sult
  • Sikre grundskoleuddannelse for alle
  • Fremme ligestilling mellem kønnene
  • Reducere børnedødeligheden
  • Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder
  • Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
  • Sikre et bæredygtigt miljø og skabe et globalt partnerskab for udvikling.

Som det også fremgår af målsætningerne herover fokuserer Plan på børnenes vilkår. Det er børn der er byggestenene i vores samfund og for en bedre fremtid bør vi sikre børns levevilkår. Det handler altså om at give udsatte børn et trygt hjem og adgang til de mest basale fornødenheder såsom vand, mad, uddannelse og medicin. Desuden skal der gøres en indsats for at håndhæve børns rettigheder og komme misbrug, overgreb og børnearbejde til livs.

Gennem den personlige kontakt mellem fadder og barn skabes der også en tryghed som almindelig nødhjælp ikke nødvendigvis giver. Det at barnet føler, at der en nogen der bekymrer sig er også med til at barnet får mere mod på livet og dermed er bedre rustet til at udnytte de tilbud, som plan kan tilbyde i lokalsamfundene.

Bliv Planfadder for et barn. Læs mere, klik her