Oversigt over danske hjælpeorganisationer

BOS Red Orangutangen
BOS Red Orangutangen er en forening, som arbejder for at redde den udrydningstruede orangutang. Foreningen beskytter ca. 10 % af verdens sidste bestand af vilde orangutanger, der består af ca. 45.000 orangutanger. Foruden beskyttelsen af orangutangerne redder foreningen også den truede regnskov, som er orangutangens hjem. BOS Red Orangutangen er samarbejdspartner med WSPA.

UNICEF
UNICEF arbejder i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns muligheder og rettigheder ikke er, som vi kender dem i Danmark. UNICEF uddeler bl.a. undervisningsmaterialer og medicin til verdens mest udsatte børn. Selvom UNICEF er FNs børnefond følger der ingen penge med fra FN. Det vil sige, at organisationen er 100 % afhængig af private donationer.

Røde Kors
Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisationer med afdelinger i 186 lande rundt omkring i verden. Organisationen er måske den mest kendte blandt hjælpeorganisationer, da et rødt kors stort set altid er at finde, hvor der er krig, katastrofer og hungersnød. Røde Kors har 13 millioner frivillige på verdensplan som er med til at håndhæve Geneve-konventionerne, som giver organisationen særlig adgang til slagmarkerne og fængslerne.

Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælps formål er at styke verdens fattigste mennesker i kampen for et værdigt liv. Organisationen har sine rødder fra den danske folkekirke, men støtter der hvor nøden er størst, uden skelen til køn, race, religion eller politiske overbevisninger. Folkekirkens Nødhjælp hjælper med bekæmpelse af sult, minerydning, katastrofer, hiv og aids samt støttelse af demokratiet.

WWF – Verdensnaturfonden
WWF – Verdensnaturfonden er verdens mest inflydelsesrige NGO (non-govermental-organization), der arbejder for at bevare natur og miljø. WWF støttes af mere end 5 mio. medlemmer verden over, hvilket giver hjælpeorganisationen en dominerende rolle i udviklingen af det internationale beskyttelsesarbejde af natur og miljø.

Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse af Danmarks største sygdomsbekæmpende organisation. Kræftens Bekæmpelse har ca. 460.000 medlemmer og 3.000 frivillige som gør det muligt for organisationen at støtte forskningen mod kræft, yde støtte til kræftpatienter og oplyse den danske befolkning.

WSPA
WSPA (World Society for the Protection of Animals), er en hjælpeorganisation, som kæmper for dyrenes ve og vel. WSPA’s vision er en verden, hvor mennesker respekterer dyrevelfærd, og dyremishandling stopper. I mere end 70 % af verdens lande arbejder WSPA for dyrenes velfærd. Dyr udnyttes og mishandles overalt i verden, selv i Danmark.

Red Barnet
Red Barnet er en hjælpeorganisation, som navnet antyder, der hjælper børn. Det er blandt andet børn i fattige lande, som får adgang til uddannelse og et bedre liv igennem Red Barnet. Hjælpeorganisationen har i mange år hjulpet børn i Afrika til et bedre liv.

SOS Børnebyerne
SOS Børnebyerne er en organisation som findes i 132 lande over hele verden, og er involveret i over 2000 projekter. SOS Børnebyerne arbejder ud fra FN’s Børnekonvention dér, hvor behovet er størst. Udgangspunktet er, at give forladte og forældreløse børn et nyt hjem og en ny familie.

Plan Danmark
Plan Danmark er en hjælpeorganisation, som arbejder i 66 lande i Afrika, Asien, Europa og Latinamerika. Organisationen er baseret på fadderskaber, hvor frivillige faddere påtager sig ansvaret for et barn i et fattigt land. Der er lige nu ca. 1 mio. faddere som hjælper 1,2 mio fadderbørn.

BØRNEfonden
BØRNEfonden er siden 1986 en selvstændig dansk organisation, som udøver sponsorbaseret hjælpearbejde. Organisationen hjælper flere end 74.000 sponsorbørn, deres søskende og forældre. BØRNEfonden arbejder i de fattigste lande i verden, hvor børn oftest lider af fejlernæring, manglende medicin og uddannelsesmuligheder.