Kræftens Bekæmpelse

I dag er de fleste på en eller anden måde berørt af den dødelige sygdom kræft. Om det er et familiemedlem, en ven eller kollega der bliver ramt af kræft, så påvirker det i allerhøjeste grad den syges liv, men også de pårørende kan tit have brug for hjælp til at komme igennem det svære forløb.

Kræftens Bekæmpelse gør alt hvad de kan for at gøre det lettere for alle, som er berørte af kræft. Organisationen blev oprettet i 1928 ved navnet ”Landsforeningen for Kræftens Bekæmpelse”. Idéerne bag foretagendet var dog allerede under udvikling i 1904-05, da man fandt ud af at radium stråling kunne bruges som et helbredende middel mod kræft.

En gruppe læger gik derfor sammen om at samle penge ind til en organisation, som så skulle finansiere de kræftramtes behandling. Fundamentet for Kræftens Bekæmpelse var skabt og foreningen kunne nu tage form. I starten bestod de primære opgaver i organisationen, i at sørge for at ‘støtte den eksperimentelle og kliniske kræftforskning’, ‘sprede kundskab om kræftsygdommens væsen og behandling’ og støtte ‘nødlidende kræftpatienter’.

I dag er foreningens opgaver meget mere omfattende. F.eks. kan man gennem Kræftens Bekæmpelse også modtage råd og vejledning, når man er pårørende til en person, der har kræft. Man kan som læge også søge om støtte til forskning. Det forholder sig faktisk sådan at Kræftens Bekæmpelse finansierer 50% af al kræftforskning i Danmark.

D. 1. januar 1943 oprettede Dr.med. Johannes Clemmesen Cancerregistratet, et register hvor alle der fik konstateret kræft blev registreret, og informationer omkring den specifikke forekomst hos den enkelte patient blev arkiveret. Registret er efterhånden så omfattende, at man kan bruge det til at se om forskellige former for kræft hænger sammen med en bestemt livsstil eller andre sygdomme, altså ganske enkelt til at få mere at viden om kræft i en større sammenhæng.

Desuden informerer Kræftens Bekæmpelse folk om kræft. Mange kender nok kampagnerne mod at opholde sig i solen for længe mellem klokken 12 og 15, samt kampagnerne mod solarium brug og rygning.

Disse kampagner skal være med til at forebygge, at folk er mere informerede og derfor passer bedre på i forhold til at undgå kræftfremkaldende faktorer.

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelse, så kan du finde alt fra råd og vejledning til finansiering af forskning og historier fra det virkelige liv på deres hjemmeside. Du kan selvfølgelig også blive en del af kampen imod kræft.