BØRNEfonden

BØRNEfonden støtter fattige børn ved at sætte fokus på sundhed, uddannelse og ved at stimulere de lokale økonomier. BØRNEfonden arbejder langsigtet og derfor er hjælpeorganisationen til stede i de pågældende lande der støttes i 15-20 år. Af projekter som BØRNEfonden støtter kan nævnes, biblioteker, børnehaver, skoler, landbrug, muligheder for rent drikkevand og sundhedsbygninger. Disse projekter gør det muligt for børnene samt deres familier, at sikre sig et varigt eksistensgrundlag – ikke blot for familierne men også hele lokalområdet får glæde af støtten.

Foruden disse længerevarende projekter, så baseres en stor del af BØRNEfondens hjælp på børnesponsorater. Ved et sponsorat af et barn i et fattigt land sikrer man barnets skolegang, medicinforbrug og ernæring. Et sponsorat af et barn koster 205 kr. om måneden.

Historien om BØRNEfonden, og hvordan organisationen begyndte starter i 1938. Her blev Christian Children’s Fund (CCF) oprettet i Kina, hvor sponsorbaseret udviklingshjælp bliver etableret og introduceret i USA. I 1967 vælger dagbladet BT at bringe annoncer og artikler om CCF, og får hurtigt overvældende mange henvendelser fra folk, som ønsker at være sponsor for et barn.

Bliv sponsor for et barn - støt BØRNEfondenI 1972 er danskernes interesse steget så meget, at CCF Danmark stiftes. I 1986 får BØRNEfonden sit eget danske navn, og bliver en selvstændig dansk organisation. Siden stiftelsen har BØRNEfonden været i konstant vækst med et støt stigende antal sponsorer for verdens fattige børn.

Organisationen har dog også oplevet nederlag, som da 17.000 sponsorbørn samt 266 medarbejdere forsvinder sporløst under folkemassakren i Rwanda i 1994. Efter mislykkede forsøg på, at vende tilbage i Rwanda opgives det i 1995. Først i 2010 indledes initiativer på, at undersøge om det er muligt at genoptage hjælpearbejdet.

BØRNEfonden har et samarbejde med 12 organisationer, som udspringer af det oprindelige CCF (i dag: CFA). Dette samarbejde er siden hen blevet formaliseret ved oprettelsen af organisationen ChildFund Alliance. Det er ved samarbejdet muligt, at opnå en række fordele, som det ikke er muligt at opnå ved at være en enkelt organisation i Danmark.

Lige nu kæmper CFA en næsten nådesløs kamp i Østafrika, hvor speciel Kenya er hårdest ramt. Antallet af børn i de lokale centre, er steget voldsomt under den drabelige tørken, som regionen oplever. Det har drænet voldsomt på midlerne, og BØRNEfonden opfordrer kraftigt alle til at støtte en af de mange nødhjælpsorganisationer, som arbejder i Østafrika.

Der er lidt mere end 2.000 sponsorbørn i Kenya, som er tilknyttet en dansk sponsor. Du kan også give din støtte ved at blive sponsor for et barn.

Læs mere om BØRNEfonden her.